SMS – VPOGLEDI

Za vprašanje pošljite SMS z besedo ZLATKA na številko 4400. Med besedo ZLATKA in vprašanjem naj bo presledek.

Vaše vprašanje naj bo postavljeno jasno, datumi rojstva oseb, ki zajemajo vsebino vašega vprašanja morajo biti pripisani. Pripišite tudi datume, ki so pomembni začetki (vloge) v smeri kreditnih pogodb, sodnih zadev.
Brez datumov so odgovori lahko samo površinski, brez napovedi v smeri časovnih rešitev in kako jim pristopiti. Predlagamo Vam, da pred pošiljanjem, definirate vprašanje, tako boste lahko dobili konkreten odgovor in usmeritev.

Odgovori vsebujejo največ 640 znakov – črk.
Odgovori ne zajemajo e-mojev, zato tudi vam odsvetujemo pošiljanje le-teh.

Vedno se na 1 SMS pošlje zgolj samo 1 VPRAŠANJE, na katero ZLATKA odgovori 1 ODGOVOROM.

ZLATKA Vam ODPIŠE odgovore v istem dnevu ali takoj, ko se na Fb strani pojavi TEMA SMS.